CALCIUM D WITH SOY GERM 30/S *2ขวด แถม 1*[MEGA] :: www.ptnpharma.com ::

CALCIUM D WITH SOY GERM 30/S *2ขวด แถม 1*[MEGA]

รหัส:
00587
ราคา:
450.00
ระบุสินค้่า:
ขวด add to cart
ย้อนกลับ

รายละเอียด:

เมก้า วีแคร์ แคลเซียม ดี ผสม จมูกถั่วเหลือง

สารสกัีดจากจมูกถั่วเหลืองและวิตามินเกลือแร่ที่ช่วยบำรุงกระดูกและลดการสลายตัวของมวลกระดูก
เหมาะกับผู้ที่มีภาวะกระดูกบาง  กระดูกพรุนที่ต้องการเสริมแคลเซียมเพื่อเพิ่มความแข็งแัรงให้กระดูก

สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง

สารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง  นับเป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมไปด้วย สารไอโซฟลาโวนปริมาณสูง 

ซึ่งมีบทบาทการทำงานคล้ายฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย  โดยสามารถออกฤทธิ์เลียนแบบ

ฮอร์โมนเอสโตรเจน

      สารสกัดจากจมูกถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวน สามารถป้องกันภาวะกระดูกพรุนได้  โดยมี

การศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า กลุ่มตัวอย่างที่ได้รับสารสกัดจากจมูกถั่วเหลืองที่มีไอโซฟลาโวน 

มีการสลายตัวของมวลกระดูกน้อยกว่าหรือสามารถเพิ่มมวลกระดูกได้มากกว่ากลุ่มควบคุมที่ไม่ได้รับ

ไอโซฟลาโวน  ทำให้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่แนะนำให้รับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มี

ส่่วนประกอบจากจมูกถั่วเหลือง  เพื่อให้ได้รับไอโซฟลาโวนสกัดเข้มข้นมากกว่าการแนะนำให้

รับประัทานถั่วเหลืองเพียงอย่างเดียว  เพราะคุณประโยชน์ที่หลาก

หลายของสารสกัดที่ได้จากจมูกถั่วเหลือง  นอกจากสารสกัดจากจมูกถั่วเหลือง  จะมีส่วนช่วยป้องกัน

ภาวะกระดูกพรุนแล้วพบว่าไอโซฟลาโวนในจมูกถั่วเหลืองยังมีประโยชน์ิอื่นๆ อีก  เช่น มีส่วนช่วย

ลดอาการร้อนวูบวาบในหญิงวัยทอง

โรคกระดูกพรุนคือะไร

โรคกระดูกพรุน  เป็นโรคที่เกิดจากความหนาแน่นของมวลกระดูกลดลง  ซึ่งมีผลมาจากการที่

ครงสร้างภายในของกระดูก  ถูกทำลายหรือเกิดการสลายตัวจนทำให้เนื้อกระดูกมีลักษณะเป็น

รูพรุนคล้ายฟองน้ำเรียกลักษณะเช่นนี้ว่าภาวะ กระดูกพรุน  ซึ่งจะมีผลทำให้กระดูกส่วนต่างๆ มี

โอกาสแตกหักได้  ง่ายกว่าภาวะปกติ  โดยเฉพาะบริเวณกระดูกสันหลัง กระดูกสะโพก และกระดูกข้อมือ

       ในทุกวันร่างกายของเราจะมีกระบวนการสร้างกระดูกใหม่และสลายมวลกระดูกที่หมด

อายุออกไปตลอดเวลา  โดยที่ผู้หญิงจะสูญเสียเนื้อกระดูกมากกว่าผู้ชายถึง 2- 3 เท่า  เมื่อมี

อายุเพิ่มขึ้นโดยในช่วงอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป  หรือในช่วงวัยหมดประจำเดือน  พบว่าปริมาณ

เนื้อกระดูกของคนวัยนี้ จะลดลงอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับคนวัยอื่น    ทั้งนี้มีสาเหตุมาจากการ

เปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย ซึ่งส่งผลให้มีการเร่งอัตราการสลายกระดูก 

การที่ปริมาณฮอร์โมนเอสโตรเจนลดลงจากภาวะวัยหมดประจำเดือน  ส่งผลให้มีการเร่งอัตราการ

สลายของมวลกระดูกมากกว่าการสร้างกระดูกใหม่  ทำให้ปริมาณมวลกระดูกลดลงและ

โครงสร้างภายในของกระดูกถูกทำลายจนเกิดเป็นโรคกระดูกพรุนในที่สุด

สารอาหารสำหรับ บำรุงกระดูกได้แก่

-  แคลเซียม ในวัยผู้ใหญ่ที่อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป  ควรรับประทานแคลเซียมให้ได้ 500- 1000 มิลลิกรัม

ต่อวัน แคลเซียมเป็นแร่ธาตุที่มีมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ในร่างกาย  หน้าที่ของแคลเซียมคือ ทำให้

กระดูกและฟันแข็งแรง  ป้องกันภาวะักระดูกพรุน  แหล่งอาหารที่อุดมด้วยแคลเซียมได้แ่ก่ นม

โยเกิร์ต ถั่วเหลือง

-  แมกนีเซียม  มีส่วนสำคัญในการผลิตพลังงาน สร้างโปรตีนและช่วยการหดตัวของกล้ามเนื้อ 

ซึ่งพบมากในถั่วต่างๆ ธัญพืช แป้ง และอาหารทะเล

-  ทองแดง แมงกานีส สังกะสี  แร่ธาตุที่กล่าวมานี้จะเข้ามาช่วยในการทำงานของเอ็นไซม์ในกลไก

การสร้างกระดูก และช่วยเพิ่มความแข็งแรงของกระดูกสันหลังโดยเฉพาะในผูหญิงวัยหมด

ประจำเดือน  ซึ่งแหล่งอาหารที่อุดมด้วยแร่ธาตุเหล่านี้ได้แก่  ถั่วเมล็ดแห้ง  ถั่วลันเตา

ธัญพืช  ผักใบเขียว และอาหารทะเล

-  สารสกัดจมูกถั่วเหลือง  ที่อุดมไปด้วยไอโซฟลาโวน  มีผลต่อความแข็งแรงของกระดูก

โดยตรงและช่วยลดการเกิดโรคกระดูกพรุันได้ พบได้จากผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของถั่วเหลือง

เช่นเต้าหู้ นมถั่วเหลือง  เป็นต้น

ห่างไกลกระดูกพรุนด้วยคุณค่าสารอาหารเสริมกระดูก

การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆ อาทิ เช่น การงดสูบบุหรี่ งดดื่มสุรา ชากาแฟ ระวังการลื่นล้ม 

เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันโรคกระดูกพรุน  การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  จะมีส่วน

ช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงนอกจากนี้  การรับประทานอาหารที่มีคุณภาพรวมทั้งวิตามิน

แร่ธาตุที่จำเป็นต่อกระดูกอย่างเหมาะสมถือเป็นหัวใจสำัคัญที่จะช่วยทำให้มวลกระดูกแข็งแรง

เพิ่มขึ้น  ไม่เปราะหักง่าย  และคงสภาพอยู่กับเราไปตลอดช่วงวัยที่เพิ่มขึ้น

ผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะมีโอกาสเป็นโรคกระดูกพรุน

ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 35 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในผู้หญิง  ผิวขาวที่มีรูปร่างเล็กหรือในผู้ที่มีประวัติว่า

คนในครอบครัวกระดูกหักง่าย  พบว่าอัตราเสี่ยงของการเกิดภาวะกระดูกพรุนมีึความสัมพันธ์

กับอายุที่เพิ่มขึ้น  โดยเฉพาะในกลุ่มนี้จะพบความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นมากกว่านกลุ่มอื่น

ผู้หญิงวัยหมดประจำเดือน  ซึ่งจะมีระดับฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกาย  มวลกระดูกสลายตัว

ได้เร็วกว่าการสร้างมวลกระดูก ทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนได้ง่าย  เนื่องจากฮอร์โมน

เอสโตรเจนมีส่วนสำคัญในการช่วยป้องกันการสูญเสียมวลกระดูก และช่วยเพิ่มมวลกระดูก

ให้มีมากขึ้นได้อีกด้วย

คนที่ดื่มสุรา กาแฟ สูบบุหรี่จัด  จะมีผลเร่งอัตราการสลายตัวของแคลเซียมออกจากกระดูก

เพิ่มมากขึ้น  นอกจากนี้ยังพบว่าบุหรี่มีผลทำให้ฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายมีปริมาณลดลง 

ส่งผลต่อภาวะกระดูกพรุนเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

ขนาดที่แนะนำให้รับประทาน  ครั้งละ 1 เม็ดหลังอาหารวันละ 1 ครั้ง

เลขที่ อย. 11- 1- 32732- 1- 0773